Anti-Graffiti Wallsystem

Effektiva väggsystem mot klotter Wallsystem är ett smart och effektivt system mot klotter på väggytor. System i sig gör det enkelt att byta ut skadade ytor utan slitage på befintlig yta! Utformad struktur Systemet är utformat för att ge snabba och kostnadseffektiv installationer. Samt ge en lätt yta att sanera snabbt och miljövänligt Dessutom fungerar…

Klotterskydd

Klottersystem för ersättning eller skydd av lackerade ytor.

Klotterresistent foliesystem för ersättning eller skydd av lackerade ytor. BodyGuard’s system har i syfte att skapa en graffititålig och lättsanerad samt hållbar yta, som dessutom går lätt att åtgärda på plats till en rimlig kostnad, med minimala stillestånd.

Glasrenovering

Byt inte ut dina glas. Återskapa dem! Nu finns det en ekonomisk försvarbar lösning som inte bara gör att ni kan behålla era glas utan även ge det ett skydd som minskar kostnaden om glaset utsätts för klotter eller repor igen. Om ni har vandaliserade glas genom repning, etsning eller slitage kanske ni tvekar att…