BodyGuard

BodyGuard’s Syfte Klotterresistent foliesystem för ersättning eller skydd av lackerade ytor. BodyGuard’s system har sitt syfte att skapa en graffititålig, lättsanerad och hållbar yta. Som dessutom går lätt att åtgärda på plats till en rimlig kostnad, med minimala stillestånd. BodyGuard folien kan ersätta stora delar av traditionell lackering och används med fördel som reparation av…

Glasrestaurering

Renovera skadade glas Med Chicago Glass system kan man snabbt och kostnadseffektivt restaurera repade, syra etsade och svårt förorenade glas samtidigt som man skyddar dem för framtida skador. Filmen vi använder har ett unikt lim som är anpassad till slipade glas och skapar en klar yta på glaset där det är slipat/restaurerat. Filmen är en…

SportsCover

Cykelskydd Bikeshield är helt transparent och är det optimala skyddet för din cykel! Detta cykelskydd behåller cykelns utseende och andrahandsvärde. Vi har tagit fram ett antal Bikeshield produkter för de flesta utsatta ytorna på din cykel. Besök e-handel Bilskydd Carshield är till för att skydda svårt utsatta ytor, tex strålkastade, front spoiler, kåpor etc och kommer…

Solfilm & Säkerhetsfilm

Solfilm Modern och kostnadseffektiv lösning för fastigheter med värme- eller kallras problem. Solfilm minskar även bländning och blekning av interiör och finns i många olika toningsgrader, reflektioner och ljusgenomsläpp.  Solfilmens unika egenskaper gör det möjligt för dig att spara på värme- eller kylkostnader och ge en jämnare temperatur samt en behagligare arbetsmiljö i ditt kontor…

Wallsystem

För ett enklare underhåll i gångtunnlar Wallsystem är ett smidigt system som skyddar grundkonstruktionen i tex gångtunnlar och ger en klotterskyddad slät yta som är enkel att sanera med milda miljövänliga produkter året runt. Systemet är utformat för att ge snabba och kostnadseffektiva installationer samt ge en klotterskyddad yta som är lätt att sanera utan högtryck…

Onyx Solar

Vår multifunktionella byggnadslösning med integrerade solceller (BIPV) tillåter genomsläpp av naturligt dagsljus och ger både värme samt ljudisolering. Lösningen filtrerar bort skadligt UV strålning och producerar ren och fri energi genom solenergi. Undvik CO2 utsläpp med en innovativ, anpassad design som kan integreras i alla typer av byggnader.

BigBelly Solar

BigBelly Solar är en solcellsdriven papperskorg som återanvänder sin energi till komprimering av sopor för att reducera antalet tömningar. Systemet gör stora besparingar för kommuner, skolor och verksamheter i hela världen via insamlingskostnader som minskas radikalt. Systemet är utrustat med fyllnadsnivåer som meddelar när tunnan bör tömmas.