Renovera skadade glas

Med Chicago Glass system kan man snabbt och kostnadseffektivt restaurera repade, syra etsade och svårt förorenade glas samtidigt som man skyddar dem för framtida skador. Filmen vi använder har ett unikt lim som är anpassad till slipade glas och skapar en klar yta på glaset där det är slipat/restaurerat. Filmen är en testad film som klarar CEN/TS45545 normerna för spårbunden trafik och går att använda både in och utvändigt samt på nödutgångar.

SL har under en 12 månaders period sparat ca 80% av kostnaden på renovering av glas genom att använda sig av Chicago Glass System istället för att byta ut hela glaset.

Under denna 12 månaders period så restaurerades 10 000st glas för samma kostnad som 1000st som skulle bytas ut och över 15 000st skyddats i förebyggande syfte.

Man har sparat in energiförbrukning av nyproduktion och destruktion av glas motsvarande 1,5MWH, minskat C02-­‐utsläpp med över 300 ton och limförbrukning av 3ton.

  • Tar bort repor och graffiti.
  • 80% billigare än att byta glas.
  • Inga kemikalier.
  • Brandtestad i offentliga miljöer.
  • Minimal reperationstid.
  • Reperation sker på plats.
  • Minimalt Stillestånd.