BodyGuard

BodyGuard’s Syfte Klotterresistent foliesystem för ersättning eller skydd av lackerade ytor. BodyGuard’s system har sitt syfte att skapa en graffititålig, lättsanerad och hållbar yta. Som dessutom går lätt att åtgärda på plats till en rimlig kostnad, med minimala stillestånd. BodyGuard folien kan ersätta stora delar av traditionell lackering och används med fördel som reparation av…

Wallsystem

För ett enklare underhåll i gångtunnlar Wallsystem är ett smidigt system som skyddar grundkonstruktionen i tex gångtunnlar och ger en klotterskyddad slät yta som är enkel att sanera med milda miljövänliga produkter året runt. Systemet är utformat för att ge snabba och kostnadseffektiva installationer samt ge en klotterskyddad yta som är lätt att sanera utan högtryck…