BigBelly Solar

BigBelly Solar är en solcellsdriven papperskorg som återanvänder sin energi till komprimering av sopor för att reducera antalet tömningar. Systemet gör stora besparingar för kommuner, skolor och verksamheter i hela världen via insamlingskostnader som minskas radikalt. Systemet är utrustat med fyllnadsnivåer som meddelar när tunnan bör tömmas.